မိဘဆရာအသင်း

ယခုနှစ် HCIS တွင် မိဘဆရာအသင်းကို ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိဘများကို ကျောင်းနှင့်အတူဗဟုသုတကြွယ်ဝသောမိတ်ဖက်များဖြစ်လာစေရန် မိဘများနှင့်အတူတကွ ရင်းနှီးစွာ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းပြုလုပ်သော ကြီးမားသည့်သုတေသနပြုချက်တစ်ခုအရ မိဘများပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိသော ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများ၏ ပညာရေးသည် ပိုမိုမြင့်မားသောပညာရေးဆိုင်ရာအောင်မြင်မှု ရရှိစေကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် မိဘများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အဓိကအခန်းကဏ္ဍ၆ရပ်ကို ဗဟိုပြုရည်ရွယ်ပါသည်။

Our aim is to bring our school community closer and foster a positive, profitable working relationship with parents which will help us to reach our ultimate goal, which is the academic, social and behavioural progress of our students.